Eer aan de Vader / Gloria Patri

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
 
Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio et nunc et semper
et in saécula saeculórum.
Amen.

Andere berichten in deze categorie