Morgengebed

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor U neer
en aanbid uw opperste Majesteit.
Ik bedank U voor alle weldaden,
bijzonder dat Gij mij deze nacht hebt bewaard.
Ik wijd U toe mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit.
Ik draag U alle werken op, die ik deze dag zal verrichten.
Ik wil ze doen tot Uw eer en tot zaligheid van mijn ziel,
en ik wil de aflaten verdienen, die er aan verbonden zijn.
Ik maak het vaste voornemen
deze dag christelijk door te brengen,
U, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen
en al mijn plichten goed te vervullen.
Barmhartige God,
geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen.
Onze Vader…
Ik geloof in God de almachtige Vader…
Oefening van geloof, hoop en liefde.
Wees gegroet…

Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria,
zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. (driemaal) 

De Heer schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven.
Amen.

Dat de zielen van de overleden gelovigen
door de barmhartigheid van God rusten in vrede.
Amen.In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

Andere berichten in deze categorie