Engel des Heren / Angelus Domini

Dit gebed wordt rond 12 uur 's middags gebeden. Het is een goede gewoonte het ook in de vroege ochtend en bij het begin van de avond te bidden.
 
De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt,
- En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
Wees gegroet...
Zie de dienstmaagd des Heren.
- Mij geschiede naar uw woord.
Wees gegroet...
En het Woord is vlees geworden.
- En Het heeft onder ons gewoond
Wees gegroet...
Bid voor ons, heilige Moeder van God,
- opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
 
Laat ons bidden.
Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel
de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen,
wij bidden U:
stort uw genade in onze harten,
opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden
tot de heerlijkheid van de verrijzenis.
Door Christus onze Heer.
Amen.
 
Ángelus Dómini nuntiávit Maríae
- Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...
Ecce ancílla Dómini.
- Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...
Et Verbum caro factum est.
- Et habitávit in nobis.
Ave Maria.
Ora pro nobis, sancta Dei Génitrix,
- ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quaésumus, Dómine,
méntibus nostris infúnde,
ut qui, Angelo nuntiánte,
Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus,
per passiónem eius et crucem
ad resurrectiónis glóriam perducámur.
Per Christum Dóminum nostrum.
Amen.

Andere berichten in deze categorie