NRL Publicaties

Hier vindt u een overzicht van de publicaties van de Nationale Raad voor Liturgie per categorie. Voor bestellingen zie contactgegevens of klik op onderstaande knop.

De vermelde prijzen zijn exclusief behandelings- en verzendingskosten.

Missaal

 • Supplement Altaarmissaal (1980-2020) (€ 17,95)
 • Altaarmissaal voor de Nederlandse kerkprovincie (uitverkocht)
 • Klein Missaal voor de Nederlandse Kerkprovincie (reismissaal voor priesters) (€ 39,90)
 • Eucharistische gebeden XII en XIII (gelovigenboekje) (€ 1,00)
 • Mariamissaal. Verzameling van misformulieren ter ere van de H. Maagd Maria (editie voor altaar en ambo) (€ 125,00)
 • Misformulieren voor Eerste H. Communie en Vormsel van kinderen (€ 7,50)
 • Het heilig Misoffer. De onveranderlijke gebeden volgens het Missale Romanum van de H. Johannes XXIII (€ 12,50)
 • Heilig jaar van de barmhartigheid. Liturgische teksten bij het Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie (€ 7,50)
 • Verbum Domini. Dl. 1: Liturgische teksten vanuit de schriftlezingen van de Euchariste op de dag van de Heer, Jaar A-B-C (ambo-boek) (€ 49,90)
 • Verbum Domini. Dl. 2: Liturgische teksten vanuit de schriftlezingen van de Euchariste op de weekdagen van de sterke tijden (advent, kersttijd, veertigdagentijds, paastijd) (ambo-boek) (€ 49,90).
 • Verbum Domini. Dl. 3: Liturgische teksten vanuit de schriftlezingen van de Euchariste op de weekdagen van van de tijd door het jaar (ambo-boek) (€ 49,90).
 • Magazine over het Onze Vader (incl. muziekkatern) verkrijgbaar in pakketjes van 5 exemplaren à € 12,50
 • Muziekkatern met vijf nieuwe toonzettingen voor het Onze Vader in pakketjes van 20 exemplaren à € 19,90
 • Rituale voor de Eerste H. Communie, € 39,90 per ex.
 • Bijbels Missaaltje (voor kinderen). € 5,95 per ex. Kwantumkorting: € 4,95 per ex. bij bestelling van 10 t/m 29 ex.; € 3,95 per ex. bij bestelling van 30 of meer exemplaren. Klik hier voor meer informatie.

Lectionarium

 • Supplement lectionarium voor de eucharistie (1974-2020) (zondagen en heiligen) (€ 59,95)
 • Lectionarium voor de zondagen: Jaar A/B/C: uitverkocht (herdruk in voorbereiding)
 • Evangelieboek voor vieringen met kinderen / Lectionarium voor de Eerste H. Communie (€ 49,95)
 • Lectionarium voor de weekdagen:
  • Deel I: Advent, kersttijd, veertigdagentijd, paastijd (€ 42,50)
  • Deel II: Door het jaar (oneven jaren) (€ 64,00)
  • Deel III: Door het jaar (even jaren) (€ 64,00)
  • Deel IV: Heiligenfeesten, gemeenschappelijke schriftlezingen (€ 75,00)
 • Lectionarium voor de liturgie van de overledenen (€ 12,50)
 • Lectionarium voor het huwelijk (€ 12,50)

Liturgie van de sacramenten en andere kerkelijke vieringen

 • Klein Rituale voor de Nederlandse Kerkprovincie (handzame selectie uit de afzonderlijke ritualen met enkele officiële aanvullingen en wijzigingen) (€ 19,95)
 • Het doopsel van kinderen (€ 20,00)
 • Het doopsel van volwassenen (€ 22,00)
  Bij gelijktijdige bestelling: (€40,00)
 • Het vormsel (uitverkocht)
 • De heilige Communie en de verering van de Eucharistie buiten de Mis (€ 12,00)
 • Orde van dienst voor boete en verzoening (uitverkocht)
 • De pastorale zorg rond de zieken en de ziekenzalving (€ 40,00)
 • Het huwelijk (€ 20,00)
  incl. Lectionarium voor het huwelijk (€ 30,00)
 • De uitvaartliturgie (uitverkocht)
 • De wijdingen (€ 49,90)
 • De religieuze professie (€ 25,00)
 • De zegening van een abt, de maagdenwijding (€ 25,00)
 • Kerk- en altaarwijding (€ 40,00)
 • Peetouders. Een korte handleiding (€ 3,95 per ex.; vanaf 30 ex. € 1,95 per ex.) Klik hier voor meer informatie.

Getijdenboek

 • Getijdenboek - Gebeden voor elke dag (incl. Algemene Inleiding en formulieren Nederlandse heiligen, tevens incl. Tweede Supplement Getijdenboek) (€ 59,95)
 • Bijlagen (alleen als set verkrijgbaar) (€ 190,00)
 • Algemene Inleiding en formulieren Nederlandse heiligen (€ 12,50)
 • Tweede Supplement Getijdenboek (1990-2020) (€ 17,95)
 • Inlegkaarten (evangelische lofzangen en psalmen zondag eerste week) (€ 2,50)
 • Klein Getijdenboek (derde druk met harde kaft) (€ 19,95)
 • Getijdenboekje voor kinderen (€ 9,95)
 • Uitzien naar de verrijzenis. Het liturgisch avondgebed van Stille Zaterdag  € 0,50; vanaf 40 ex. € 0,15 per ex.
 • Kalender voor het Getijdengebed (vouwkalender) (alleen los verkrijgbaar bij minimumafname van 10 ex. à € 1,50 per ex.)

Directorium voor de Nederlandse kerkprovincie

 • Directorium 2020/2021 (Liturgische Kalender met Kalender voor het getijdengebed) en tevens Tweede Supplement Getijdenboek (1990-2020) (€ 21,95)
 • Kalender voor het Getijdengebed (vouwkalender) (alleen los verkrijgbaar bij minimumafname van 10 ex. à € 1,50 per ex.)
 • Kunstlederen omslag/insteekhoes (met leeslinten) voor het Directorium (€ 5,00)

Reeks Liturgische Documentatie

 • Dl. 1 (Liturgiam authenticam en andere documenten) (€ 12,50)
 • Dl. 2 (Directorium over volksvroomheid en liturgie) (€ 12,50)
 • Dl. 3 (Alg. Statuut van het Romeins Missaal; Redemptionis Sacramentum) (€ 12,50)
 • Dl. 4 (Inleiding op het Lectionarium) (€ 12,50)
 • Dl. 5 (Documenten over kerkmuziek en liturgie) (€ 12,50)
 • Dl. 6 (Recente documenten / Liturgische gezangen) (€ 12,50)
 • Dl. 7 (Recente documenten / Evangelieregister) (€ 12,50)
 • Dl. 8 (Brief Nederlandse Bisschoppen: De viering van het Paastriduum) (uitverkocht; herdrukt in Dl. 11, p. 91-108)
 • Dl. 9 (Sacrosanctum Concilium en andere documenten) (€ 12,50)
 • Dl. 10 (Liturgische teksten / documenten kerkmuziek en doopsel) (€ 12,50)
 • Dl. 11 (Toelichting bij de vertaling van het Klein Missaal; Aswoensdag-indult; De viering van het Paastriduum) (€ 12,50)
 • Dl. 12 (Homiletisch Directorium; Gids voor grote vieringen) (€ 12,50)
 • Dl. 13 (Zondagsviering - Gezangen - Kalenders - Kerkgebouwen) (€ 12,50)
 • Dl. 14 (Oosterse liturgie - Brood en wijn voor de mis - Begrafenis en crematie) (€ 12,50)
 • Dl. 15 (Liturgische formulieren - Registers) (€ 13,50)

Reeks Liturgische Handreiking

 • Dl. 1 Diaconale assistentie tijdens de Eucharistie (€ 10,00)
 • Dl. 2 Liturgische aspecten van het Paastriduum (€ 4,95) - uitverkocht
 • Dl. 3 Zondagsviering bij afwezigheid van een priester. Algemeen kader en liturgische vormgeving (€ 14,95)

Overige Uitgaven

 • Getuigen voor Christus. R.K. Bloedgetuigen uit Nederland in de twintigste eeuw (€ 44,90)
 • Romeins Martyrologium (€ 105,00) (Verkrijgbaar bij de Vereniging voor Latijnse Liturgie, Postbus 39, 9540 AA Vlagtwedde)
Richtlijnen van de wereldkerk en de Nederlandse bisschoppenconferentie volgens Vaticanum II Lees verder
Bijzondere liturgische formulieren, vooral voor eucharistie en getijdengebed Lees verder