NRL Publicaties

Hier vindt u een overzicht van de publicaties van de Nationale Raad voor Liturgie per categorie. Voor bestellingen zie contactgegevens of klik op onderstaande knop.

De vermelde prijzen zijn exclusief behandelings- en verzendingskosten.

 • Altaarmissaal voor de Nederlandse kerkprovincie (uitverkocht)
 • Klein Missaal voor de Nederlandse Kerkprovincie (reismissaal voor priesters)(€ 39,90)
 • Eucharistische gebeden XII en XIII (gelovigenboekje) (€ 1,00)
 • Mariamissaal. Verzameling van misformulieren ter ere van de H. Maagd Maria (editie voor altaar en ambo) (€ 125,00)
 • Misformulieren voor Eerste H. Communie en Vormsel van kinderen (€ 7,50)
 • Het heilig Misoffer. De onveranderlijke gebeden volgens het Missale Romanum van de H. Johannes XXIII (€ 12,50)
 • Heilig jaar van de barmhartigheid. Liturgische teksten bij het Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie (€ 7,50)
 • Verbum Domini. Dl. 1: Liturgische teksten vanuit de schriftlezingen van de Euchariste op de dag van de Heer, Jaar A-B-C (ambo-boek) (€ 49,90)
 • Verbum Domini. Dl. 2: Liturgische teksten vanuit de schriftlezingen van de Euchariste op de weekdagen van de sterke tijden (advent, kersttijd, veertigdagentijds, paastijd) (ambo-boek) (€ 49,90).
 • Verbum Domini. Dl. 3: Liturgische teksten vanuit de schriftlezingen van de Euchariste op de weekdagen van van de tijd door het jaar (ambo-boek) (€ 49,90).
 • Magazine over het Onze Vader (incl. muziekkatern)  verkrijgbaar in pakketjes van 5 exemplaren à € 12,50
 • Muziekkatern met vijf nieuwe toonzettingen voor het Onze Vader in pakketjes van 20 exemplaren à € 19,90
 • Rituale voor de Eerste H. Communie, € 39,90 per ex.; bij voorintekening tot 1 aug. 2018 € 7,50 korting.
 • Lectionarium voor de zondagen: Jaar A/B/C: uitverkocht (herdruk in voorbereiding)
 • Evangelieboek voor vieringen met kinderen / Lectionarium voor de Eerste H. Communie (€ 49,95)
 • Lectionarium voor de weekdagen:
  • Deel I: Advent, kersttijd, veertigdagentijd, paastijd (€ 42,50)
  • Deel II: Door het jaar (oneven jaren) (€ 64,00)
  • Deel III: Door het jaar (even jaren) (€ 64,00)
  • Deel IV: Heiligenfeesten, gemeenschappelijke schriftlezingen (€ 75,00)
 • Lectionarium voor de liturgie van de overledenen (€ 12,50)
 • Lectionarium voor het huwelijk (€ 12,50)
 • Klein Rituale voor de Nederlandse Kerkprovincie (handzame selectie uit de afzonderlijke ritualen met enkele officiële aanvullingen en wijzigingen) (€ 17,95)
 • Het doopsel van kinderen (€ 20,00)
 • Het doopsel van volwassenen (€ 22,00)
  Bij gelijktijdige bestelling: (€40,00)
 • Het vormsel (uitverkocht)
 • De heilige Communie en de verering van de Eucharistie buiten de Mis (€ 12,00)
 • Orde van dienst voor boete en verzoening (uitverkocht)
 • De pastorale zorg rond de zieken en de ziekenzalving (€ 40,00)
 • Het huwelijk (€ 20,00)
  incl. Lectionarium voor het huwelijk (€ 30,00)
 • De uitvaartliturgie (uitverkocht)
 • De wijdingen (€ 49,90)
 • De religieuze professie (€ 25,00)
 • De zegening van een abt, de maagdenwijding (€ 25,00)
 • Kerk- en altaarwijding (€ 40,00)
 • Getijdenboek - Gebeden voor elke dag (incl. Algemene Inleiding en formulieren Nederlandse heiligen, tevens incl. Supplement Getijdenboek) (€ 52,50)
 • Bijlagen (alleen als set verkrijgbaar) (€ 190,00)
 • Supplement Getijdenboek (€ 12,50)
 • Inlegkaarten (evangelische lofzangen en psalmen zondag eerste week) (€ 2,50)
 • Klein Getijdenboek (derde druk met harde kaft) (€ 19,95)
 • Getijdenboekje voor kinderen (€ 9,95)
 • Uitzien naar de verrijzenis. Het liturgisch avondgebed van Stille Zaterdag  € 0,50; vanaf 40 ex. € 0,15 per ex.
 • Directorium 2017/2018 (Liturgische Kalender met Kalender voor het getijdengebed en tevens Liturgische Documentatie, dl. 14) (€18,95)
 • Kalender voor het Getijdengebed (vouwkalender) (€ 1,50)
 • Kunstlederen omslag/insteekhoes (met leeslinten) voor het Directorium (€5,00)
 • Dl. 1 (Liturgiam authenticam en andere documenten) (€ 12,50)
 • Dl. 2 (Directorium over volksvroomheid en liturgie) (€ 12,50)
 • Dl. 3 (Alg. Statuut van het Romeins Missaal; Redemptionis Sacramentum) (€ 12,50)
 • Dl. 4 (Inleiding op het Lectionarium) (€ 12,50)
 • Dl. 5 (Documenten over kerkmuziek en liturgie) (€ 12,50)
 • Dl. 6 (Recente documenten / Liturgische gezangen) (€ 12,50)
 • Dl. 7 (Recente documenten / Evangelieregister) (€ 12,50)
 • Dl. 8 (Brief Nederlandse Bisschoppen: De viering van het Paastriduum) (uitverkocht; herdrukt in Dl. 11, p. 91-108)
 • Dl. 9 (Sacrosanctum Concilium en andere documenten) (€ 12,50)
 • Dl. 10 (Liturgische teksten / documenten kerkmuziek en doopsel) (€ 12,50)
 • Dl. 11 (Toelichting bij de vertaling van het Klein Missaal; Aswoensdag-indult; De viering van het Paastriduum) (€ 12,50)
 • Dl. 12 (Homiletisch Directorium; Gids voor grote vieringen) (€ 12,50)
 • Dl. 13 (Zondagsviering - Gezangen - Kalenders - Kerkgebouwen) (€ 12,50)
 • Dl. 14 (Oosterse liturgie - Brood en wijn voor de mis - Begrafenis en crematie) (€ 12,50)
 • Dl. 1 Diaconale assistentie tijdens de Eucharistie (€ 10,00)
 • Dl. 2 Liturgische aspecten van het Paastriduum (€ 4,95) - uitverkocht
 • Getuigen voor Christus. R.K. Bloedgetuigen uit Nederland in de twintigste eeuw (€ 44,90)
 • Romeins Martyrologium (€105,00) (Verkrijgbaar bij de Vereniging voor Latijnse Liturgie, Postbus 39, 9540 AA Vlagtwedde)