Jaar A - Veertigdagentijd

Intrede: Heer, Gij rekent de mensen hun zonden niet aan (Abdijboek. Antifonale 2, OT 249) [vgl. MR/GR: Asw.] Gij houdt... Lees verder
(Voorafgaand aan de Mis, bijv. bij processie: Litanie van de heiligen (Bouwstenen n894)) Intrede: Hij roept en Ik luister (Wisselende... Lees verder
Intrede: Wees mijn helper (U komt de lof toe Ps. 27a) [vgl. MR/GR: 2 de zond. Vt] Bewaar, Heer, uw... Lees verder
Intrede: Heer, wend U tot mij (Woord en Toon, dond. I, middag) [vgl. MR/GR: 3 de zond. Vt] Houd mij... Lees verder
In 2017 wordt het Hoogfeest van de H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria vanwege de derde zondag van... Lees verder
N.B.: De vooravondmis van het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer kan plaatsvinden op vrijdag 24 maart; op zaterdagavond... Lees verder
Intrede: Verheug u samen met Jeruzalem (Bijbelse Kantieken 47) [vgl. MR/GR: 4 de zond. Vt] Laat Jeruzalem juichen (U komt... Lees verder
Intrede: Doe recht, Heer (Wisselende Gezangen van de Zondagsmissen I, 111 en 101) [vgl. MR/GR: 5 de zond. Vt] Antwoordpsalm:... Lees verder
Intrede: Hosanna, Zoon van David (Gezangen voor Liturgie 468) [vgl. MR/GR: Palmzondag] Hosanna, Zoon van David (Gezangen voor Liturgie 620)... Lees verder
Intrede: Heer, Gij hebt ons (Woord en Toon, zat. I, lezingendienst) [vgl. MR: Chrismamis] God, uw God heeft u gezalfd... Lees verder
Abonneren op Jaar A - Veertigdagentijd